torstai 15. huhtikuuta 2010

Lukukausimaksujen puolesta

Uusi Suomi kertoo, että opiskelijat aikovat osoittaa tulevana keskiviikkona mieltään maksuttoman koulutuksen puolesta.

Olen itse suomalaisen yliopiston perustutkinto-opiskelija, ja kannatan lukukausimaksujen käyttöönottoa. Jo muodollinen summa, sanokaamme 1000 euroa lukuvuotta kohden, toisi mukanaan monia positiivisia vaikutuksia. Tietysti edellyttäen, että opintolainan takausta laajennettaisiin tämän summan verran.

Lukukausimaksu ohjaa opiskelijan ottamaan vastuuta itsestään. Maksuton koulutus näyttää sumentavan useiden silmät sille tosiasialle, että indoeuropeistiikan eivätkä välttämättä tähtitieteenkään opinnot todennäköisesti johda koulutusta vastaavaan työhön. Moni avaa silmänsä todellisuudelle vasta pyörittyään yliopistolla seitsemisen vuotta. Lukukausimaksu ohjaisi pohtimaan, mitä tarkoitusta varten yliopistossa opiskelee.

Lisäksi räikeä epäkohta on, että kaikki perustutkinto-opetus maksetaan verovaroin, vaikka on selvää, että huomattava osa etenkin nk. pehmeämpien alojen opintojen rahoittamisesta on valtiolle valtavan riskaabeli sijoitus, jonka tuotto plussalle kiivetessäänkin on pieni. Ja koska en kannata myöskään sitä, että valtio alkaisi ottaa kantaa siihen, mikä on tukemisen arvoista koulutusta ja mikä ei, on loogisin vaihtoehto poistaa valtion tuki yliopisto-opetukselta kokonaan.

Yliopistot tulisi yksityistää. Silloin niiden olisi myös helpompi saada rahoitusta yrityksiltä, joilla on tietysti intressejä tukea sellaista koulutusta, joka tuottaa niiden tarvitsemia osaajia. Yritykset tekevät pääasiassa vain järkeviä sijoituksia. (Ennaltaehkäisevä rautalanganvääntö: riskitön sijoitus ei ole järkevä sijoitus, koska sen tuotto-odotus on nolla.)

Ideaalitilanteessa sellainen koulutus, joka tuottaa yritysten tarvitsemaa työvoimaa, on suurelta osin yritysten rahoittamaa. Tällöin käytännössä häviää myös nykypäivän ongelma siitä, paljonko ihmisiä kullakin alalla koulutetaan, koska yritykset voivat taloudellisella tuellaan luontevasti ohjata sisäänoton määrää kulloisenkin tarpeen mukaiseksi.

Nyt joku takarivistä kysyy, että miten käy vaikkapa kaikkien niiden humanististen tieteiden, joille elinkeinoelämällä ei juurikaan ole käyttöä. Vastaus on, että täsmälleen siten kuin on oikeudenmukaista. Todennäköisesti useimpien näiden alojen koulutusta tarjottaisiin edelleen, mutta sen hinta opiskelijalle olisi suurempi, koska ulkoista rahoitusta löytyisi vähemmän. Todennäköisesti ainakin monet säätiöt ottaisivat asiakseen rahoittaa näitä tieteenaloja. Mainittakoon tässä yhteydessä myös, että minulla on tutkinnonsuoritusoikeus eräässä humanistisessa tiedekunnassa.

6 kommenttia:

 1. Sivistys on itseisarvo. Humanistista koulutusta tukemalla valtio tekee kansalaisistaan sivistyneeempiä. Tämän vuoksi etenkään humanistinen yliopistokoulutus ei ikinä ole hukkaan heitettyä. Kansalaisista tulee koulutuksen seurauksena parempia kuin he olivat ennen koulutusta. Sivistyksen tuleekin olla vapaasti jokaisen siihen kykenevän kansalaisen saatavilla. Varallisuus ei saa olla este.

  Työllistymineen on tämän rinnalla pelkkä sivuseikka. Humanismista ei tarvitse olla mitään hyötyä kenellekään. Lähdetään oikeastaan aivan väärälle polulle jos humanistista tutkimusta & koulutusta aletaan arvottamaan sen hyödyn perusteella tai jos sen rahoittaminen jätetään yksityisten toimijoiden vastuulle.

  Tiede on muutenkin eräs niistä yhteiskunnan instituutioista, joiden toiminta yleisesti ottaen vaatii julkista rahoitusta. Rahoitus ei saa määritellä tutkimuskohteita tai tutkimuksen tuloksia. Tieteen vapaus on turvattu vain riittävällä julkisella rahoituksella. Tämä koskee myös luonnontieteitä. Esimerkiksi USA:ssa on ilmastonmuutoskriittisiä tieteellisiä instituutteja, joiden rahoitus tulee teollisuudelta. Näissä laitoksissa työskentelevät vastarannankiisket vielä kehtaavat kutsua itseään professoreiksi.

  Ainoa mitä voidaan tehdä ja toteuttaa pelkällä yksityisellä rahalla, on teknillinen ja taideteollinen tutkimus & opetus, ja ehkä jossain määrin myös taloustiede.

  Opinnoistaan taloudellista hyötyä saaneet kansalaiset voisivat mielestäni maksaa vaikka maisteriveroa muutamia vuosia valmistumisensa jälkeen. Näin maksut kohdistuisivat oikeudenmukaisesti niille, joille koulutuksesta on ollut taloudellista hyötyä.

  VastaaPoista
 2. Sammalkieli, olen samaa mieltä kanssasi siitä, että humanismista ei tarvitse olle hyötyä kenellekään. Mutta olen myös sitä mieltä, että siitä ei pidä olla haittaa kenellekään. Kuitenkin verovaroin rahoitettu humanistinen koulutus tuottaa haittaa niille veronmaksajille, jotka eivät haluaisi tukea toisten humanistista koulutusta omasta pussistaan.

  Valtion tehtävä ei ole "tehdä kansalaisista parempia". Valtion tehtävä on turvata kansalaistensa perusoikeudet. Jokainen kehittäköön itse itseään -- tai olkoon kehittämättä, sekin vapaus on jokaisella oltava.

  Henkilökohtaisesti arvostan suuresti useita humanistisia aloja ja niiden tuntijoita. Mutta minusta sivistys ei ole itseisarvo. Jos nimittäin jollekin annetaan oikeus ilmaiseen sivistykseen, se on toteutettava pakottamalla joku muu mahdollistamaan se. Mielestäni tärkeämpi ja perustavanlaatuisempi itseisarvo on jokaisen oikeus päättää vapaasti, mitä haluaa tai ei halua tehdä muiden hyväksi.

  Ilmastonmuutoskriittiset "tieteelliset instituutiot" ovat oikeutettuja toimimaan siinä missä muutkin, ja on jokaisen oma asia, miten vakavasti niihin suhtautuu. Useimmat ihmiset luottavat enemmän sellaisten tahojen kuin USA:n yksityisten Ivy League -yliopistojen tutkimustuloksiin.

  Ehdottamasti maisterivero tekisi kärjistetysti sanoen yhteiskunnalle hyödyllisestä koulutuksesta maksullista ja hyödyttömästä ilmaista. Jos koulutuksen tarjoaminen olisi ilmaista, ehdotuksesi olisi looginen, mutta koska näin ei ole, se on absurdi.

  VastaaPoista
 3. Miksi ihmeessä valtion tehtävänä pitäisi olla vain perusoikeuksien turvaaminen?

  Ja mitähän ne perusoikeudet ovat? Esimerkiksi omistusoikeus on pelkkä väline resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Omistusoikeutta tarvitaan lähinnä siksi jotta ihmiset olisivat ahkerampia. Omistusoikeus on pelkkä instrumentti, väline. Ei sillä ole mitään itseisarvoa.

  Maisterivero tekee yksilölle taloudellisessa mielessä hyödyllisestä koulutuksesta yksilölle maksullista ja yksilölle taloudellisessa mielessä hyödyttömästä koulutuksesta yksilölle maksutonta. Tässä on se logiikka, että verotetaan sitä kuka saa taloudellisia etuja. Ilmaistahan koulutus ei ole ikinä. En ymmärrä mitä tarkoitat absurdisuudella.

  VastaaPoista
 4. Sammalkieli, miksi valtion pitäisi tehdä mitään muuta kuin turvata perusoikeudet? Jos jotkut haluavat lisäpalveluita ja/tai lisävelvollisuuksia, he voivat sitten keskenään sopia semmoisista.

  Sinusta on ilmeisesti tarpeellista kammeta ihmisiä väkisin ahkeruuteen, sivistykseen jne. Jos omistusoikeus on sinulle vain työkalu, jolla saat ihmiset ahkerammiksi, kannattaa harkita potentiaalisesti efektiivisempien työkalujen kuten mielialalääkkein tehostetun orjuuden käyttöönottoa.

  Sitten vielä maisteriverostasi. Oletetaan, että valtio kouluttaa veronmaksajien rahoilla yhdyskuntainsinöörin ja klassisen japanilaisen kirjallisuuden tutkijan. Yhdyskuntainsinööri menee töihin ja aikanaan valtion häneltä keräämä veromäärä ylittää koulutuksen hinnan. Genji Monogatarin tuntijamme päätyy koulutustaan vastaamattomaan rutiinityöhön eikä valtio saa hänestä kovin kummoisia verotuloja. Sinun maisteriverosi rankaisee sitä, joka hyödyttää valtiota enemmän ja antaa siten periaatteellisella tasolla signaalin, joka on päinvastainen valtion intressien kanssa.

  VastaaPoista
 5. Orjuus tulee edullisimmaksi kun ihmiset ovat mielestään vapaita ja vartioivat siinä sivussa itse itseään. Mielialalääkkeitä ei tarvita, koska instrumentaaliset oikeudet riittävät.

  Se että yhteiskunnassa on klassisen japanin osaajia, tuottaa kansakunnalle prestiisiä. Prestiisi on eri asia kuin hyöty. Prestiisin pitäisi olla valtion intresseissa. Sivistys on samalla tapaa prestiisia kuin esimerkiksi kansallinen urheilumenestys.

  Maisterivero ei rankaise ketään, vaan pelkästään pakottaa taloudellisia etuja maksutta itselleen saaneen henkilön maksamaan jotain takaisin päin. Jos mitään taloudellisia etuja ei ole tullut, yksilön maksamille korvauksille ei ole perustetta.

  VastaaPoista
 6. Sammalkielen logiikka on nurinkurista, siitä että on yhteiskunnalle taloudelliseksi hyödyksi muka pitäisi rankaista ja siitä että ei ole hyödyksi pitäisi palkita. Kannustimet vaikuttavat ihmisiin, siksi juuri täytyy olla tarkkana miten niitä sovelletaan. Humanistit eivät tuo Suomelle paljon prestiisiä, sillä suomalaiset humanistit eivät ole mitään erityisen kansainvälistä porukkaa verrattuna esimerkiksi luonnontieteilijöihin. Koska emme halua ajatella esinumeerisella tavalla, arvioimme kuinka paljon hyötyä suhteessa siihen kuinka paljon resursseja kuluu. Tulos on että Suomessa koulutetaan humanisteja aivan liikaa.

  VastaaPoista